1.แผ่นพลาสวู้ด

แผ่นพลาสวู้ด CT
แผ่นพลาสวู้ด CN
สินค้าในหมวดหมู่ 1.แผ่นพลาสวู้ด
แผ่นพลาสวู้ด CT (มอก.)

ผลิตด้วยระบบ Celuka Foam เป็นเทคโนโลยีเยอรมัน โดยเนื้อสารจะผ่านหัว...

แผ่นพลาสวู้ด CN

ผลิตด้วยระบบ Semi Celuka Foam โดยเนื้อสารจะผ่านหัว...