3.อุปกรณ์เสริมหลังคา

ตัวเริ่ม ตัวจบ A
ตัวเริ่ม ตัวจบ B
ตัวเริ่ม C1
ตัวจบ C2
ตัวเริ่ม D1
ตัวจบ D2
ตัวเริ่ม K1
ตัวจบ K2
แฟชชิ่ง 90˚ E
แฟชชิ่ง เซาะร่อง F
แฟชชิ่ง 105˚ G
แฟชชิ่ง H
แฟชชิ่ง I
แฟชชิ่ง J
สินค้าในหมวดหมู่ 3.อุปกรณ์เสริมหลังคา
แฟชชิ่ง PR6 J

แฟชชิ่งไวนิลลงลอน PR6 ใช้สำหรับชนระหว่างผนังกับหลังคา

ตัวเริ่ม ตัวจบ A

เส้นเริ่ม-จบ สำหรับหลังคากันสาดไวนิลรุ่น PR1,PR2

แฟชชิ่ง PR4 H

แฟชชิ่งไวนิลลงลอน PR4 ใช้สำหรับชนระหว่างผนังกับหลังคา

ตัวจบ PR6 K2

เส้นจบสำหรับหลังคากันสาดไวนิลรุ่น PR6

แฟชชิ่ง เซาะร่อง F

ฉากไวนิลชนผนังเซาะร่องกลางปีกข้างละ 5 ซม.

แฟชชิ่ง 105˚ G

แฟชชิ่งไวนิล 105 องศา ใช้สำหรับชนระหว่างผนังกับหลังคา

ตัวเริ่ม PR5 D1

เส้นเริ่มสำหรับหลังคากันสาดไวนิลรุ่น PR5

ตัวเริ่ม PR4 C1

เส้นเริ่มสำหรับหลังคากันสาดไวนิลรุ่น PR4