แผ่นพลาสวู้ด CT

สินค้าในหมวดหมู่ แผ่นพลาสวู้ด CT
แผ่นพลาสวู้ด CT (มอก.)

ผลิตด้วยระบบ Celuka Foam เป็นเทคโนโลยีเยอรมัน โดยเนื้อสารจะผ่านหัว...