1.แผ่นพลาสวู้ด

สินค้า (2)

แผ่นพลาสวู้ด CT (มอก.)

ผลิตด้วยระบบ Celuka Foam เป็นเทคโนโลยีเยอรมัน โดยเนื้อสารจะผ่านหัว...

แผ่นพลาสวู้ด CN

ผลิตด้วยระบบ Semi Celuka Foam โดยเนื้อสารจะผ่านหัว...