3.อุปกรณ์เสริมหลังคา

สินค้า (14)

ตัวเริ่ม ตัวจบ A

เส้นเริ่ม-จบ สำหรับหลังคากันสาดไวนิลรุ่น PR1,PR2

ตัวเริ่ม ตัวจบ B

เส้นเริ่ม-จบ สำหรับหลังคากันสาดไวนิลรุ่น PR3

ตัวเริ่ม PR4 C1

เส้นเริ่มสำหรับหลังคากันสาดไวนิลรุ่น PR4

ตัวจบ PR4 C2

เส้นจบสำหรับหลังคากันสาดไวนิลรุ่น PR4

ตัวเริ่ม PR5 D1

เส้นเริ่มสำหรับหลังคากันสาดไวนิลรุ่น PR5

ตัวจบ PR5 D2

เส้นจบสำหรับหลังคากันสาดไวนิลรุ่น PR5

ตัวเริ่ม PR6 K1

เส้นเริ่มสำหรับหลังคากันสาดไวนิลรุ่น PR6

ตัวจบ PR6 K2

เส้นจบสำหรับหลังคากันสาดไวนิลรุ่น PR6

แฟชชิ่ง 90˚ E

แฟชชิ่งไวนิล L90 องศา ใช้สำหรับชนผนังหรือใช้ปิดขอบด้านข้าง

แฟชชิ่ง เซาะร่อง F

ฉากไวนิลชนผนังเซาะร่องกลางปีกข้างละ 5 ซม.

แฟชชิ่ง 105˚ G

แฟชชิ่งไวนิล 105 องศา ใช้สำหรับชนระหว่างผนังกับหลังคา

แฟชชิ่ง PR4 H

แฟชชิ่งไวนิลลงลอน PR4 ใช้สำหรับชนระหว่างผนังกับหลังคา

แฟชชิ่ง PR5 I

แฟชชิ่งไวนิลลงลอน PR5 ใช้สำหรับชนระหว่างผนังกับหลังคา

แฟชชิ่ง PR6 J

แฟชชิ่งไวนิลลงลอน PR6 ใช้สำหรับชนระหว่างผนังกับหลังคา